dimecres, 14 d’agost de 2019

L’heterogeneïtat com a avantatge - Eva MateoEn el marc de l’Estratègia Europa 2020 (ET-2020), la Unió Europea ha establert uns objectius educatius que Catalunya assumeix i que obliguen al mestre a focalitzar els esforços. Amb aquest objectiu, el Departament d’Ensenyament ha elaborat diversos documents per al desplegament i concreció de les competències associades a les diferents matèries del currículum que el nen ha d’assolir a l’escola.
Per altra banda el mestre es troba a les classes amb una realitat que fa difícil assolir aquests objectius perquè els nostres alumnes són heterogenis; dins de les aules hi ha diferents ritmes i capacitats d’aprenentatge, diferents comportaments i actituds davant l’estudi, altes taxes de famílies immigrades de diferents països i amb diferents llengües maternes, i entorns socials i culturals molt diferents.
Els objectius bàsics i les competències que cadascun d’aquests alumnes ha d’aconseguir són els mateixos; tots els alumnes, siguin com siguin, provinguin d’on provinguin, es trobin en el nivell de coneixement que es trobin o puguin treballar d’una forma o d’una altra, tots han d’arribar als objectius que marca la llei escolar.


Però per a un mestre en les condicions normals de treball, això és una tasca quasi impossible. Els grups són massa grans, els mestres tenen moltes hores lectives i poc temps per a una dedicació individualitzada i grans dificultats si han de preparar ells mateixos material diferenciat segons les necessitats de cada alumne. No es pot esperar del mestre que amb les actuals condicions de treball assumeixi ell sol aquesta feina.
S’han de buscar camins per recolzar–lo en aquesta missió.
Com? I si aprofitem l’heterogeneïtat de les aules com una eina didàctica en comptes d’intentar homogeneïtzar-la? L’heterogeneïtat dels nostres alumnes no s’ha de veure com un problema, com un obstacle que dificulta l’aprenentatge de tota la classe, sinó que s’ha de veure com una riquesa, com una oportunitat que hem de saber aprofitar perquè pot ser beneficiosa per a tots els alumnes.
Perquè això sigui possible, el mestre necessita abans que res una eina de diagnòstic que li permeti veure quines són les capacitats i les dificultats de cadascun dels alumnes, i després cal que disposi de material diferent per oferir a cada alumne el que li convingui segons les seves necessitats. I el més important de tot, necessita temps per poder definir per a cada alumne un camí d’aprenentatge individualitzat. Ha de poder disposar d’aquest temps dins la classe mateix, durant les hores de treball amb el grup.
Tot això sols és possible si hi ha un autèntic canvi de cultura respecte al rol del mestre a la classe. Cal educar els alumnes perquè siguin ells els qui de ben petits assumeixin la responsabilitat i que de forma activa agafin les regnes de l’aprenentatge i que vegin el mestre com un guia i acompanyant.
Les noves tecnologies posen en mans dels professors una sèrie d’eines que ben utilitzades poden ajudar a dur a terme aquests objectius sense carregar el mestre més del que ja ho està.
En aquest article vull parlar d’una d’aquestes eines que ajuden a assolir les competències lingüístiques: el programa de foment a la lectura i la comprensió lectora www.ximixesca.com. Amb Xim i Xesca cadascun dels alumnes té un codi que li permetrà entrar al programa quan s’hagi llegit un llibre per respondre un qüestionari i veure si l’ha entès. Si ho fa bé, guanya punts lectors. Així Xim i Xesca fomenta la lectura voluntària i motiva els alumnes a posar atenció en el que llegeixen.
Un mestre pot posar a disposició dels seus alumnes diversos llibres per llegir, de forma que siguin ells els qui decideixin què llegeixen, segons els graus de dificultat, el tema que els interessa, etc. A partir d’aquí, al mestre ja no li cal fer una classe frontal que l’obliga a fer la mateixa classe per a tots els alumnes, sinó que dona temps als nens perquè llegeixin i controlin el que van fent amb l’ajuda de Xim i Xesca.
Aquesta és l’estona que el mestre pot dedicar a xerrades individuals amb cadascun dels nens, veure el que necessiten i com pot ajudar-los. Com que ell mateix té també accés als resultats de les preguntes que els nens han respost en el programa, pot controlar si han fet bé la seva feina, si han entès el que han llegit i si el llibre triat era l’adequat. Aquest treball és una eina molt adequada per potenciar les competències bàsiques de lectura i de comprensió lectora, i – el que encara és més important – per crear un hàbit de lectura. Qualsevol pedagog estarà d’acord amb l’afirmació de que s’aprèn més, quan s’aprèn amb ganes i motivació. I això és possible si oferim als nens diferents possibilitats de lectura en comptes de reduir la lectura a uns quants llibres obligatoris.
Per altra banda, amb Xim i Xesca la lectura individual converteix la classe, a través dels punts aconseguits per la comprensió lectora, en un equip lector; tots els alumnes diferents, cadascun amb les seves capacitats, facilitats o dificultats, tots se senten units formant part d’un equip que millora, gràcies a ells, dia a dia i curs darrere curs.
D’aquesta forma els nens aprenen a no veure les diferències que hi ha entre ells com quelcom negatiu, sinó com una riquesa que els permet complementar-se, aprendre uns dels altres i ajudar-se mútuament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada