dimecres, 15 de maig de 2019

El 21% dels nens espanyols en risc de convertir-se en addictes a internet TAC

Segons dades de l’informe EU.NET. ADBl, un projecte del Safer Internet Programme realitzat en col·laboració amb diversos països europeus, els jocs d’atzar amb apostes online, l’ús de les xarxes socials i els jocs d’ordinador estan estretament relacionats amb una conducta disfuncional a Internet (CDI), mentre que veure vídeos o pel·lícules no té relació amb aquesta patologia.
L’estudi assenyala que el 92% dels enquestats són membres d’una xarxa social, mentre que el 34% es connecta almenys dues hores al dia a alguna d’aquestes xarxes. És important assenyalar que l’ús de les xarxes socials durant més de dues hores al dia està associat amb una CDI, com també ho està el fet de tenir més de 500 amics virtuals. Una altra dada significativa és que el 61% del total de la mostra són jugadors, mentre que jugar més de dues hores i mitja al dia està associat amb una CDI. Les dades de l’informe destaquen el següent.
Conductes d’alt risc:
1) Ciberassetjament a menors (grooming). El 63% de la mostra contacta amb estranys a través de la xarxa. El 9,6% dels que contacten amb estranys perceben aquesta experiència com a nociva (5,4% de la mostra). Dels menors que han contactar amb estranys, un 45,7% s’ha citat presencialment amb algú amb qui ha coincidit prèviament per Internet (un 28,4% de la mostra). El risc de ciberassetjament a menors és major a Romania, Alemanya i Polònia, i menor a Grècia.
2) Contingut sexual El 58% de la mostra ha estat exposat a imatges sexuals. El 32,2% de les persones exposades a imatges sexuals manifesta que aquesta experiència va ser nociva (18,4% del total de la mostra). Més nois que noies han estat exposats a imatges sexuals.
3) Ciberassetjament escolar (cyberbullying) El 21,9% de la mostra ha experimentat assetjament escolar online. El 53,5% de les persones assetjades ha manifestat que l’experiència va ser nociva (11,2% del total de la mostra).
Més noies que nois experimenten assetjament escolar. Romania i Grècia tenen els percentatges més alts d’assetjament escolar, mentre que Islàndia i Espanya en tenen els nivells més baixos. Riscos i danys: tot i que una quantitat significativa d’adolescents poden estar exposats als riscos d’Internet, el total que els experimenta és molt menor.
La clau: educar als joves per fer front als riscos i no permetre que arribin a patir danys. Activitats a Internet:
1) Xarxes socials: El 92% de la mostra pertany almenys a una xarxa social. El 39,4% dels adolescents passa almenys dues hores al dia connectat a les xarxes socials, en un dia lectiu escolar. L’ús de les xarxes socials durant més de dues hores al dia està associat amb una CDI. Més noies que nois utilitzen les xarxes socials. Tenir més de 500 amics online està associat amb una CDI.
2) Jocs d’ordinador El 61,8% de la mostra són jugadors. Els adolescents que juguen tenen el doble de risc potencial de manifestar CDI. Jugar amb l’ordinador més de 2,6 hores al 
dia està associat amb una CDI. Els nens són propensos a abusar del joc o a ser-ne addictes.

Si t’interessa l’informe pots llegir-lo a: www.centrointernetsegura.es/descargas/estudio_conductas_internet.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada