dimecres, 12 de desembre de 2018

Primera sentència a Catalunya dret escollir escola


Primera sentència a Catalunya que reconeix el dret a escollir escola (article publicat al 2008)
La sentència 247 del jutjat contenciós administratiu núm. 8 de Barcelona reconeix per primera vegada el dret dels pares a canviar el centre assignat per l'administració si aquest no garanteix la formació moral que desitgen per als seus fills.
Per raons de planificació educativa, és possible imposar un centre educatiu als pares, llevat que l’esmentat centre, a diferència de l'escollit, no doni resposta a la seva opció per a una determinada formació religiosa o moral. El fonament de la qüestió que es debat en aquest recurs radica en l'inexcusable i sorprenent desconeixement, per l'administració demandada, de quin és l'abast de la nostra Norma Fonamental” afirma la sentència 247 del jutjat contenciós administratiu núm. 8 de Barcelona.
Mentre l'administració pública al·lega raons “materials i pressupostàries” com a motius de la seva decisió, la sentència confirma que els criteris d'organització no poden prevaler sobre allò què disposa l'art. 27.3 de la Constitució Espanyola: “Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares perquè els seus fills rebin una formació religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves pròpies conviccions”.
Per tant, la política educativa d'admissió d'alumnes del Departament d'Educació de la Generalitat no pot vulnerar aquests drets i llibertats dels pares en el cas de l’elecció. A tall d’exemple, hi ha uns pares que volen escolaritzar la seva filla a l'escola concertada “Llisach” de Santpedor (Barcelona).
En conseqüència, la Generalitat no pot ordenar que la petita s’escolaritzi a l'escola pública “La Serreta”, de nova creació, perquè no aconsegueix cobrir l'oferta de places.
La sentència, a més, recorda que l'oferta educativa ha d'ajustar-se a la “demanda, fent una prospecció prèvia, si cal, en lloc d'oferir unes places que després no es poden cobrir, com passa al municipi de Santpedor, per raons que la demandada [la Generalitat] no hauria de menysprear”.
El director i pare de l'escola “Llisach” de Santpedor, Jordi Bosch, explica la situació dels pares que veuen denegades les seves sol·licituds a l'escola concertada i són reconduïts per l'administració a les escoles públiques de nova creació. Aquesta manera d'actuar de l'administració educativa suposa un sobrecost per a les arques de la Generalitat d'un 48%, ja que la diferència anual per nen escolaritzat és de 1.200 euros anuals.
A més, el sr. Bosch denuncia que “la Generalitat no ha concedit al centre una ampliació de línies ni la possibilitat d’impartir educació secundària, malgrat l'elevada demanda de places” i, per contra, es dedica a ampliar la quota als col·legis públics de Santpedor, fins i tot sabent que no se'n cobriran totes les places, atès que molts pares de la zona “prefereixen portar els seus fills a centres d'altres municipis abans que a aquests”.
En aquest sentit, l'Associació de Mares i Pares de l'Escola ha denunciat: “Ja n'hi ha prou d'imposició d'un únic model escolar! Votem, paguem impostos i tenim dret a un segon model educatiu!”.
A més, la sentència subratlla que “l'opció religiosa i moral és bàsica quan es tracta de l'educació”. Per això, no es pot oblidar que els pares són els primers responsables de l'educació dels seus fills “per raons tan pobres i poc consistents com la del respecte a unes quotes fixades segons, no de la demanda real dels pares, sinó de les preferències de l'administració educativa per un determinat model d'escola”.
Aquesta sentència haurà de servir com a element que cal tenir en compte en l'elaboració de la llei d'educació de Catalunya, actualment en procés d'aprovació al Parlament. Amb els principis d’aquesta sentència també seria aconsellable replantejar-se altres problemes del sistema educatiu com la zonificació, la planificació pública, la qualitat de l'oferta educativa, la lliure competència i la pluralitat d'idearis, per tal que prevalgui el dret superior de les famílies respecte a l'orientació moral i religiosa de l'ensenyament i evitar, així, que siguin les oficines d'escolarització les que assignin l'escola dels nens “per raons de planificació educativa”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada