dimecres, 4 d’octubre de 2017

Accés al món laboral dels alumnes amb necessitats educatives especials

Marta Montserrat, responsable de Prospecció d’Empreses

I tu, què estudiaràs? o... A què et dedicaràs? En l’època de preinscripcions fem aquesta pregunta als alumnes que ja finalitzen l’etapa d’estudis obligatoris. 

Malauradament, quan es tracta d’alumnes amb necessitats educatives especials, aquestes preguntes no les sentim tant freqüentment. No és senzill trobar oferta formativa variada que pugui adaptar-se a les necessitats d’aquests alumnes que vulguin continuar estudiant i especialitzar-se una mica més. 
Caldria, doncs, mirar de garantir el dret a la formació oferint més oportunitats que donin resposta a la diversitat de capacitats i interessos de l’alumne. 

Aquesta oferta formativa ha de permetre als joves amb discapacitat l’accés a un recurs laboral adequat a les seves capacitats, i això inclou, entre d’altres, l’accés al mercat laboral ordinari. És sota aquestes premisses d’inclusió social,  d’empoderament, i de respecte envers les persones que es fonamenta el “Treball amb Suport”.

El “Treball amb Suport” és una metodologia d’intervenció que s’aplica a persones amb capacitats diverses, i també a altres col·lectius vulnerables, per a permetre’ls l’accés i el manteniment d’un lloc de treball remunerat dins el mercat laboral obert. Es tracta d’un sistema de suports individualitzats, que han de donar-se abans, durant i després d’obtenir un contracte laboral. 

Posa el seu focus d’atenció en les habilitats de l’empleat a l’hora que dóna resposta a les seves necessitats, sense oblidar també les necessitats de l’empresari contractant i del seu equip. 
El professional encarregat de guiar tot el procés d’inclusió laboral així com de facilitar aquests suports, i de regular-ne la seva intensitat és el preparador laboral.

Un altre dels punts claus d’aquesta metodologia és la formació del treballador en el mateix lloc de treball a l’empresa. El que s’anomena “Pràctiques en situació real”. Posar en crisi el concepte de “formació prèvia” i passar a formar-se fent les tasques que després es demanaran, i al mateix lloc on es demanaran, pot evitar problemes de transferència de l’aprenentatge, i en conseqüència facilitar l’assoliment de l’èxit.

En el nostre país la metodologia de “Treball amb Suport” és una realitat des de finals de la dècada dels vuitanta. És per tant relativament jove i encara té camí per recórrer. No obstant això, es tracta d’una eina absolutament vàlida i rigorosa que ens ha de permetre poder fer, sense cap mena d’inquietud, a tots els nostres estudiants la pregunta “I tu, a què et vols dedicar?”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada