dimecres, 31 d’octubre de 2018

XXVè Congrés de la fapel


XXVè Congrés de la fapel (article publicat al 2008)
El passat dissabte dia 16 de febrer es va celebrar el XXV Congrés de la Federació d’Associacions de Mares i Pares de les Escoles Lliures de Catalunya (Fapel). La fapel representa més de 140.000 famílies de l’escola concertada i privada no confessional, i té com a objectiu defensar el dret dels pares, tan vulnerat actualment, a escollir l’educació que desitgen que rebin els seus fills.
Durant la presentació de l’acte, el president de la fapel, Antoni Arasanz, va agrair la presència de l’Honorable Conseller, Ernest Maragall, de la presidenta de Cofapa, Mercedes Coloma, de Mercè Rey, presidenta de la Confederació d’Associacions Cristianes de Pares d’Alumnes de Catalunya, i de Diego Barroso, president de l’European Parents Association (EPA), així com la dels més de 300 assistents, entre els quals es trobaven destacats membres de diverses patronals i sindicats.
El lema del Congrés d’enguany va ser “L’educació catalana ara: la llei catalana d’educació. Perspectives de futur”. En aquest número de Fapelnews hem volgut fer un bon dossier per deixar constància de com es van desenvolupar les diferents aportacions d’aquesta jornada. El dossier comença per les conclusions a què es va arribar al final de l’acte. Segueix amb un resum de les bases sobre la futura llei que va comentar el conseller Maragall.
A continuació, exposa les diferents opcions manifestades amb relació a aquest tema pels representants dels partits polítics en un taula rodona. Més endavant, parla de temes més
concrets com el paper que poden representar les fundacions en el desenvolupament de les tasques docents de les escoles concertades, la situació actual en què es troba la problemàtica assignatura Educació per a la ciutadania, i la presentació de la Carta dels drets i deures del pares i mares d’Europa.
Conclusions per a què les facin seves les administracions educatives
Antoni Arasanz, president de fapel
Les conclusions que podem treure de les diferents propostes sorgides del nostre XXV Congrés no poden quedar en una lectura i res més. És tasca de tots nosaltres que tot allò que es va dir durant el Congrés tingui un ressò mediàtic que pugui arribar a quallar de tal manera que les administracions educatives facin seves aquestes conclusions, que hem escrit entre tots.
És més, manifestem que els pares som els primers educadors responsables de l’educació dels nostres fills i filles. Ens assisteix el dret fonamental que els poders públics garanteixin que aquesta educació es realitzi d’acord amb les nostres conviccions morals. Som els pares els qui tenim el dret i el deure d’escollir lliurement allò que ens sembli millor, sense intromissions totalitàries de ningú.
Entenem que l’estat no pot acontentar-se amb “concedir” una llibertat educativa; ha de posar en pràctica les condicions que ens permetran a tots gaudir-ne, sense cap mena de discriminacions. De fet, no podrem parlar de llibertat si no tenim els mitjans per exercir-la. Això és vàlid per a tots els drets socials i culturals i, específicament, per al dret a l’educació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada